2019-06-22 20:12:29

ERASMUS+ PROJEKT "UNAPREĐIVANJE ŠKOLSKOG VOĐENJA"

        

Udruzi hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR), kao nacionalnom konzorciju, odobren je projekt pod nazivom "Unapređivanje školskog vođenja" (Improving School Leadership, projektni broj: 2019-1-HR01-KA101-060532) u okviru Erasmus+ programa.

Sudionici projekta su ravnatelji 20 srednjih škola i učeničkih domova iz cijele Hrvatske. Članica nacionalnog konzorcija projekta je i Obrtnička škola iz Splita.
Ravnatelji će u sklopu projekta tijekom 2019./2020. pohađati strukturirane tečajeve u nekoliko europskih zemalja. 

Projektom se želi podići razina kompetencija vođenja, rukovođenja i upravljanja školskom ustanovom temeljem preporuke o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje Vijeća Europske Unije od 22. svibnja 2018.

 

Podići će se i razina digitalnih, jezično-komunikacijskih i multikulturalnih kompetencija ravnatelja,  te ojačati europska dimenzija obrazovanja u ustanovama sudionicama projekta.

Osnaživanjem kompetencija ravnatelja povećati će se broj škola uključenih u projekte i druge oblike suradnje sa školama u EU te pozitivno djelovati na razvoj školskih kurikuluma. 

Povećati će se broj ravnatelja članova UHSR koji će biti spremni aktivno uključivati nastavnike i učenike svojih škola u sve vrste mobilnosti.

Sudjelovanjem u projektu ravnatelji će povećati kapacitete UHSR-a za suradnju s ostalim europskim ustanovama, organizacijama i udrugama.

Stečena znanja i razmjena iskustava sa kolegama iz Europe omogućiti će  uvođenje inovacija u strateško planiranje vođenja i upravljanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, osnaživanje suradničkog vođenja i rukovođenja, razvijanje tolerancije prema različitostima, poticanje empatije prema slabijem i drugačijem i razumijevanje mutikulturalnosti. 


Obrtnička škola Split