2021-11-13 10:33:53

Poziv učenicima i nastavnicima za prijavu sudjelovanja u projektu Develop Your Skills Internationally

Poštovani učenici i nastavnici, 

kao što vam je poznato Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je našoj školi na natječaju u 2021. godini  projekt  Develop Your Skills Internationally, 2021-1-HR01-KA121-VET-000006658 u okviru Erasmus akreditacije.

Vrijeme provedbe projekta je od 01. rujna 2021. do 30. studenog 2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane učenike i nastavnike da se prijave za sudjelovanje na projektu/mobilnosti.

Broj sudionika prve dvije mobilnosti je 28 učenika i 4 nastavnika, i to:

6 – MODNIH TEHNIČARA 6 – KOZMETIČARA 10 – FRIZERA 6 – TEHNIČARA ZA OČNU OPTIKU

Financiranje učenika vrši se isključivo iz proračuna projekta u obliku osobne financijske potpore.

Prva mobilnost će se realizirati od 5. veljače do 26. veljače 2022. godine u Zaragozi, Španjolska,  partner je agencija Mundus. Druga mobilnost će se realizirati od 19. veljače do 12. ožujka 2022. godine u Brayu, Irska, partner je Martello Training Limited.

Za mobilnost se mogu prijaviti učenici:

3. i 4. razreda – MODNI TEHNIČAR 3. i 4. razreda – KOZMETIČAR 3. i 4. razreda – TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU 3. i 4. razreda – FRIZER (DO) 2. i 3. razreda – FRIZER (JMO)

Obveze učenika koji sudjeluju u projektu biti će:

redovno pohađanje jezičnih priprema redovno pohađanje kulturoloških priprema redovno pohađanje strukovnih priprema provesti što kvalitetniju diseminaciju projekta.

Za predhodno navedene dvije mobilnosti odobrena su 4 nastavnika u pratnji (po dva za svaku mobilnost).

Financiranje nastavnika vrši se isključivo iz proračuna projekta u obliku osobne financijske potpore i ne isplaćuju se dnevnice.

Obveze nastavnika u pratnji su:

pratnja učenicima na putu od Hrvatske do mjesta održavanja mobilnosti te natrag, i unutar mjesta mobilnosti (do i od lokacije gdje se izvodi strukovno usavršavanje ili kulturološka aktivnost) nadzor u mjestu boravka učenika tijekom mobilnosti  osigurati da svi sudionici izvršavaju svoje obveze sukladno ugovoru o stručnom usavršavanju nastavnik u pratnji će osim logistike u svakodnevnim situacijama biti i dio procesa mentoriranja učenika i praćenja njihovog rada, jer će obilaziti učenike na praksi i evidentirati s mentorom zapažanja nastavnik će u kasnim poslijepodnevnim satima s učenicima razmatrati stručna zapažanja koja su stekli toga dana i bilježiti dojmove, kako bi mogli prenijet i učenicima i kolegama nastavnicima u Hrvatskoj kada se vrate te izraditi zajednički materijal za diseminaciju i sudjelovanje u diseminaciji pomoć koordinatoru projekta u organizaciji i obavljanju kulturoloških, stručnih i jezičnih priprema, sudjelovanje u organizaciji i održavanju sastanka s grupom te roditeljskih sastanka, kreiranju dokumenata izraditi plan aktivnosti stručne prakse u kontekstu ECVET-a, odnosno odrediti skupove ishoda učenja koji će odgovarati vremenu provedenom na mobilnosti.

 

Rok za prijavu učenika i nastavnika u je 29. studenog 2021. do 12:00 sati.

Postupci prijave, obrasci i detaljne upute su objavljene na stranicama škole pod Erasmus akreditacija / Projekt DYVSI 2021 na poveznici: http://ss-obrtnicka-st.skole.hr/erasmus_akreditacija/projekt_dyvsi_2021 

Koordinatorica projekta: mr.sc. Ana Grgurinović

Program Erasmus+ financiran je od EU, a u Republici Hrvatskoj provodi ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).


Obrtnička škola Split